részletes keresés

Gaming Headset NYEREMÉNYJÁTÉK!

"Laptopszalon Gaming headset" Játék és adatkezelési szabályzat


1. A játék időtartama

A játék 2017. november 1-től kezdődik és december 22-ig tart.

A sorsolás helyszíne a játék szervezőjének pécsi üzlete: Laptopszalon Kft., 7624 Pécs, Ifjúság útja 11.


2. A játék szervezője

A játék szervezője a Laptopszalon Kft., továbbiakban Szervező.

A Szervező weboldala: http://www.laptopszalon.hu

A promócióban résztvevő Facebook oldal: http://facebook.com/laptopszalon


3. Nyeremény

A nyereményjáték ideje alatt egy ASUS 7.1-es gamer headset talál gazdára.


4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba a Laptopszalon azon vásárló kerülhet, aki a játék ideje alatt ASUS routert vásárol.

Fontos, hogy a nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt.


5. A nyertesek kiválasztása

December 28-án, véletlenszerű sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes (számla sorszám alapján), azok közül, akik a játék ideje alatt a Laptopszalonban ASUS routert vásárolnak.

A Szervező a nyerteseket a játék lezárását követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni 30 napon belül, akkor a nyeremény elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek részvétel feltételének megfelelését, valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, vagy a játékos nem felel meg az elvárásoknak, akkor a felhasználó nyereményét is elveszíti. Ilyen esetekben pótnyertes kerül kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A nyerteseknek nyereményét a Szervező országszerte fellelhető üzleteinek bármelyikében, személyesen veheti át. A Szervező üzleteinek listája: http://www.laptopszalon.hu/itt_talalsz_meg

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Laptopszalon Kft. alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag  magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen csatlakoznak játékunkhoz, valamint hiánytalan és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatnak a Szervező felé az átvételhez.

A nyereménysorsoláson az vehet részt, aki elfogadta az Adatkezelési Szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A játékban résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték és a Szervező oldalán adatait (név, email cím) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, valamint elérhetővé tegye a játék végéig!

A nyereményjátékban egy személy csak egyszer vehet részt.


7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele a személyes átvétel és az erről készült fotóhoz való hozzájárulás.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a

továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);


A játékban való részvétel önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

A játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.


8. A játékban résztvevő személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy amennyiben kisorsolnak, a Szervező, mint adatkezelő üzletében személyesen veszem át nyereményemet és hozzájárulok, hogy az erről készült fotót közösségi oldalain (például: Facebook, Instagram) megossza.Pécs, 2017. november 15.


Laptopszalon Kft.