részletes keresés

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

(English version below)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.
Érvényes: 2018.05.22-től.
 

Tartalomjegyzék

1. Adatkezelő adatai
2. Általános rendelkezések
3. Adataid törlésének lehetősége
4. Igényérvényesítési cím
5. A Laptopszalon webáruház folyamatai
6. Kezelt adatok
6/1. Felhasználói adatok
6/2. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés
6/3. Adatkezelési tudnivalók
6/4. Cookie-k kezelése
7. Harmadik fél számára továbbított adatok
8. Jogorvoslat
9. Adroll

1. Adatkezelő adatai


Adatkezelő adatai: IT Shop Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7631 Pécs, Megyeri út 46/6. Cégjegyzék szám: 02-09-084730 (Pécs Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 27112180-2-02 Ügyfélszolgálati email cím: info@laptopszalon.hu
 

2. Általános rendelkezések


1. Az IT Shop Kft. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
4. A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
5. Az IT Shop Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
6. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
7. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az IT Shopn Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
9. Törlés helyett az IT Shop Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
10. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 

3. Adataid törlésének lehetősége

2018. május 25-e után a fiókodba belépve lehetőséged lesz az általunk tárolt adatait és fiókadataid törlésére. Kérünk, hogy ebben az esetben óvatosan járj el, miután kérvényezted ezt a lépést, nem áll módunkban adataidat helyreállítani.

4. Igényérvényesítési cím

info@laptopszalon.hu , valamint az IT Shop Kft. 7623 Pécs, Közraktár u. 4/1. levelezési címen.

5. A Laptopszalon webáruház folyamatai

Jelen bekezdésben szeretnénk megmutatni neked, hogy az IT Shop Kft. miként kezel bizonyos funkciókat webáruházában. Az a célunk, hogy világossá tegyük, mikor miként szükséges adataid tárolása, mikor, kinek adunk át adatot megrendelésed során. Bármilyen kérdés esetén írj nekünk az info@laptopszalon.hu címre, ahol készségesen állunk rendelkezésedre.

Kattints a képre a teljes méretben történő megjelenítésért!

6. Kezelt adatok

6/1. Felhasználói adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.
 
A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: szállítási és számlázási név, cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk. Az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: kedvenc termékek listája.
 

Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:
a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
c) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
d) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
f) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
g) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben 1 évig nem lépsz be a regisztrációs profilodba, a profil zárolásra (inaktiválásra kerül), a zárolás feloldása az adatkezelőnél kérhető. Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

A fenti adatokat a vásárolt áru függvényében tároljuk, de minimum 1 évig a reklamációs folyamatok végett. Biztosítás vásárlása esetén annak lejáratáig, szervízgarancia vásárlásása esetén annak lejáratáig tároljuk, hogy könnyedén azonosíthassuk saját rendszerünkben vásárlásodat. 
 
Ezekhez az adatokhoz csak az IT Shop Kft. kollégái férhetnek hozzá, illetve, ha harmadik féltől vásárolnál terméket – például biztosítást – a vásárlásod adatait továbbítanunk kell partnerünknek.
A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az IT Shop Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja IT Shop Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.


6/2. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím

Adatkezelés célja

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelési nyilvántartási szám

NAIH-87392/2015.

Adatfeldolgozó

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
 

6/3. Adatkezelési tudnivalók

Kedvencek

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ’Kedvenceim’ menüpont alatt törölhető. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során az IT Shop Kft. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a Felhasználói fiók menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint az Üzemeltetőnél módosíthatóak.

Adattörlés

A regisztráció törlése 2018. május 25-e után a „Profilom” menüpont alatt kérvényezhető. Alternatívaként az info@laptopszalon.hu  email címen keresztül is kezdeményezhető. A regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor.
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy a adatvedelem@laptopszalon.hu email címen, és az IT Shop Kft. 7623 Pécs, Közraktár u. 4/1. postai címen vonható vissza.
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat
info@laptopszalon.hu email címen, vagy az IT Shop Kft. 7623 Pécs, Közraktár u. 4/1.
Az IT Shop Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

Az IT Shop Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
Az IT Shop Kft. megbízásából DoclerNet Hosting Kft. –nél (Budapest, Expo tér 5-7, 1101) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

6/4. Cookie-k kezelése

Mi és a partnereink is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor a Laptopszalon webáruházát használja, például cimkék és pixelek („Cookie-k”), hogy vásárlói élményed személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk neked. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a Cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatod a sütikkel kapcsolatos jogaidat.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépeden vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogatsz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Laptopszalon webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te  vásárlói élményének javításában.

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.
Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Kommunikációt elősegítő cookie-k

Az IT Shop Kft. tájékoztatja a weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a Laptopszalon weboldalba beépülő Zopim Chat funkció került elhelyezésre, mely funkcióval kapcsolatban a látogató a fent nevezett közösségi oldalakon tájékozódhat. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Zopim Adatvédelmi Szabályzatát. A Funkciók szintén cookie-kat használnak.

Preferált online hirdetések megjelenítésére szolgáló cookie-k

Cookie-kat használunk a webáruházunk és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet számodra a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran speciális szervezetek helyezik el a Weboldalainkon.
Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az online viselkedésedről, mint például az IP címed, az a weboldal ahonnan érkeztél, és információk a vásárlási előzményeidről vagy bevásárlókosarad tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy láthatod a hirdetéseinket a Weboldalainkon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi Weboldalainkon is láthatod más szervezetek hirdetéseit.
A Cookie-k megmutatják, ha megnézted valamelyik hirdetésünket, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézted. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg nálad.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevedet és e-mail címedet; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudunk téged azonosítani.
További információk a Google sütijeiről: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása

Böngésző beállítása

Böngésződben lehetőséged van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat a felhasználó.
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:
Firefox
Habár a sütiket le is tilthatod vagy korlátozhatod, kérjük, megfontoltan járj el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.
Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:
A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/
Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 

7. Harmadik fél számára továbbított adatok

Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá adataidhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. Az alábbi táblázatban tájékozódhatsz arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataidat.

Adatfeldolgozó neve Címe Miért továbbítjuk adataidat nekik
Gyurics Consulting Kft. 7630 Pécs, Pécsváradi út 23. A Laptopszalon könyveléséért felelős cég, a megrendelések pénzügyi elszámolása végett kapják meg a megrendeléseket.
Mailchimp privacy@mailchimp.com A levélküldő rendszerünk segítségével rendszerüzeneteket és marketing célú leveleket küldünk - hozzájárulásod után - neked. Ezekről a Mailchimp felületén iratkozhatsz le (legkönnyebben leveleink láblécében).
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Rendszerükön keresztül léphetsz be, így külön hozzájárulással összekapcsolhatod fiókodat webáruházunkkal. Továbbá marketing célú sütiet továbbítunk feléjük.
Google Inc. Mountain View Kalifornia Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.
Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa utca 12. Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.
Magyar Posta Csomaglogisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.
Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. A vásárlást követő értékelés végett továbbítjuk feléjük e-mail címedet, hogy anoním módon értékelhesd megrendelésed.
Magyar Cetelem Zrt. 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. Online hitelkérelem esetén rendelésed azonosítóját, az általad választott konstrukciót és vásárlásod végösszegét adjuk át nekik. Minden más adatot neked kell megadnod az erre kialakított felületen.
     

 

 

8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Bármilyen, adataidat is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal az info@laptopszalon.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésedben.

 

9. Adroll 


Annak érdekében, hogy optimalizáljuk a látogatók számára elhelyezett hirdetéseket, igénybe vesszük az AdRoll Advertising Limited (Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország) szolgáltatásait. 


Weboldalunk használja az AdRoll „újramegkeresés” (retargeting) és „lehetséges ügyfelek felerítése” (prospecting) funkcióját. Ennek keretében az AdRoll célzott hirdetéseket szolgáltat az Ön böngészési adatai alapján. Ez azt jelenti, hogy miután Ön felkereste az Laptopszalon weboldalát, az AdRoll később, amikor Ön böngészik az interneten, célzott hirdetéseket tesz fel Önnek a Laptopszalonal kapcsolatban. 


Amikor Ön felkeresi a Laptopszalon weboldalát, az AdRoll egy sütit állít be az Ön böngészőjében. Minden, amit eddig a sütikről mondtunk (lásd fentebb), ezekre a sütikre is vonatkozik. Az AdRoll a tárolt adatokat arra használja, hogy az Ön böngészési viselkedése alapján célzott Laptopszalon-hirdetéseket jelenítsen meg Önnél. 


HU_hu / Version 2.0 / 18.05.2018 14 Az AdRoll az alábbi típusú információkat gyűjti, és az alábbiakban kifejtett célokra használja fel ezeket az információkat: 

• Az Ön weboldalunkon folytatott aktivitása, például szörfözési viselkedése, mely oldalakat keresett fel és mely árucikkeket tett bele az online kosarába; 

• Az eszközre és a böngészőre vonatkozó információk, például az Ön eszközének IP-címe, a süti karakterláncának adatai, és mobileszköz esetében a használt eszköz típusa és az Ön eszközazonosítója (pl. Apple IDFA/ Android Advertising azonosító);

 • Az Önnek mutatott online hirdetésekre vonatkozó adatok, pl. hol és milyen gyakran helyeztünk el hirdetést, és Ön reagált-e erre; 

• A partnerek adatai a digitális hirdetések területén, például névtelenített hirdetőügyfél-azonosítók, az Ön ügyfélazonosítója vagy az e-mail címének olvasásra nem alkalmas verziójához köthető azonosító; 

• Az AdRoll ezeket az információkat arra használja, hogy hirdető ügyfelei optimalizálhassák az Önnek szánt hirdetéseiket. Az AdRoll ezenfelül a saját szolgáltatásainak futtatására, javítására és bővítésére is használja az adatokat. 


Bizonyos körülmények között az AdRoll más Európai Gazdasági Térségbeli országokba továbbíthatja az információkat. Az AdRoll ugyanakkor megteszi a szükséges lépéseket a megfelelő szintű adatvédelem fenntartására. Ha az AdRoll például az Egyesült Államokba küldi az Ön adatait, további intézkedéseket is hoz, szükség esetén például EU-kompatibilis adattovábbítási megállapodásokat köt az adatimportőrrel. 


Böngészője beállításainak módosításával Ön letilthatja az AdRoll által vagy az AdRoll nevében elhelyezett célzott hirdetéseket. Ezenfelül megakadályozhatja, hogy a sütik segítségével adatokat gyűjtsenek az Ön internethasználatáról, és ezeket az adatokat az AdRoll feldolgozza, ha letiltja az AdRoll sütiket, amit a következőképpen tehet meg: 


• Kattintson a kék jelre, amely rendszerint az AdRoll által feltett hirdetések sarkában jelenik meg, vagy 


• kattintson ide: https://app.adroll.com/optout/safari. 


Ha törli a sütiket az eszközén, a következő alkalommal, amikor használja az eszközt, újra le kell őket tiltania. Ha több böngészőt vagy eszközt használ, ezt a „letiltás” funkciót mindegyik böngészőn és eszközön használnia kell. 


Az AdRoll használata az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik, amennyiben előzetesen megszerezték ehhez az Ön hozzájárulását, és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alá is, mivel ebben az esetben a Laptopszalonnak jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez. 


Kizárólag addig kezeljük az Ön adatait, amíg szükség van rájuk ahhoz a célhoz, amire gyűjtöttük őket. 


Az AdRoll-lal kapcsolatos további adatvédelmi tájékoztatást a következő weboldalon olvashat: https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy.
 

 

Privacy Policy

Privacy Notice
This Privacy Notice is part of the General Terms and Conditions and must be read in conjunction with its provisions.
Effective from: 2018.05.22.
Table of Contents

 1. Data Controller Information
  2. General Provisions
  3. How to delete your data
  4. Enforcement of Claims
  5. Processes of the Laptopszalon Webshop
  6. Managed Data
  6/1. User Data
  6/2. Advertising and Other Marketing Solicitation
  6/3. Data Management Information
  6/4. Cookie Policy
  7. Data Transmitted to Third Parties
  8. Legal remedy
  9. Adroll

1. Data Controller Information
 
Data Controller: IT Shop Ltd. Seat: 7631 Pécs, Megyer út 46/6. Company Registration Number: 02-09-084730 (Commercial Register of Budapest Capital-Regional Court) Tax Number: 27112180-2-02 Customer Service Contact: info@laptopszalon.hu
Contact: info@laptopszalon.hu
2. General Provisions
1. IT Shop Ltd. (hereafter: “Operator”) shall store the recorded personal data in accordance with Act CXII of 2011 on Information Self-determination and Freedom of Information (hereafter: “Information Act”)
2. The collection and processing of personal data is based on the voluntary consent of the data subject, the User is solely responsible for their authenticity and accuracy.
3. The scope of personal data collected is covered by Article 6 of Act XLVIII of 2008 on The Essential Conditions and Certain Limitations of Business Advertising Activity, Articles 13/A and 14/A of Act CVIII of 2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Activities and Information Society Services, Act C of 2000 on Accounting, and Act XCII of 2003 on The Rules of Taxation.
4. The data management policy of third parties independent of the Operator (eg. Facebook, Instagram, Google) is available in the respective third party’s privacy policy.
5. IT Shop Ltd. shall take all necessary technical and organizational measures and rules of procedure in order to ensure the security of the personal data provided or made available by the User during the whole process of data management.
6. The User can, at any point, request the modification or correction of their data.
7. The Users personal data will be deleted by IT Shop Ltd. if its management is unlawful; the purpose of data management has ceased to exist; or it is ordered by a court or the National Authority for Data Protection and Freedom of Information; or if data processing is incomplete or incorrect – and it cannot be legally remedied -, provided deletion is not prohibited by law.
8. The User may object to the handling of thier personal data in cases specified in the Information Act.
9. Instead of deletion, IT Shop Ltd. will lock personal data if the User requests it or, based on the information available, it is likely that deletion would violate the legitimate interests of the User.
10. In the event of a possible breach of law regarding the processing of their personal data, the data subject may file a suit at the Municipal Court of Budapest, or lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information. (head: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 
3. How to delete your data
After May 25, 2018, you will be able to delete your account and the information we store on you by logging into your account. Please be careful though! Once we delete your account, we won’t be able to get it back.
4. Enforcement of Claims
By email: info@laptopszalon.hu, or by mail at the following address: IT Shop Ltd. 7623 Pécs, Közraktár u. 4/1.
5. Processes of the Laptopszalon Webshop
In this paragraph we would like to show you how IT Shop Ltd. manages certain functions of its webshop. Our goal is to make it clear when and how we store your data, and when and to whom we pass it to during your order. If you have any questions, please email us at info@laptopszalon.hu.
6. Managed Data

6/1. User Data
Scope of managed data
Information required for registration: surname, first name, email address.
 
Data handled in connection with the purchase: shipping and billing name, address (city, zip code, street, house number), email address, comment (optional), unique purchase identifier, purchase information. Additional information processed for certain services: list of favorite products.

Purpose of data management
Operation of Webshop as a Service:
a) identifying Users, distinguishing them from other Users, maintaining contact with the User, and preventing unauthorized access to personal data;
b) facilitating the customization of the Service and the use of convenience features;
c) collection of statistics and preparation of analyses in order to improve the Service;
d) providing customer service support though the Service;
e) sending system messages related to the Service;
f) in the case of an online store, creating the contract, defining and modifying its content, monitoring its status, delivering the ordered product or service, invoicing, claims, documenting the fulfillment of contractual obligations, and fulfilling the accounting obligations;
g) the feasibility of statutory data management and data provision.
Duration of data management
If you do not log in to your registration profile for 1 year, the profile will be locked (deactivated) and you have to contact the data manager to unlock it. Data management lasts for 2 years from the last login; or until the registration is terminated.
The above mentioned data will be stored depending on the item purchased with a minimum of 1 year for the purpose of complaint processing. If you purchase insurance, it will be stored until its expiration, if you purchase a service warranty, it will also be stored until its expiration date so that we can easily identify your purchase in our system. 
 
Only employees of IT Shop Ltd. will have access to this information, however if you are purchasing a product from a third party, such as insurance, we will need to pass the details of your purchase to our partner.
In order to fulfill its accounting obligations, the data handled in connection with the purchase shall be maintained by Laptopszalon Ltd. for 8 years pursuant to Artice 169 of Act C of 2000, furthermore until the statutory limitation period of Act XCII of 2003 on Taxation. If no invoice is issued for the order, IT Shop Ltd. will store the order data until the civil law claim expires (5 years).
Data management registration number
Data management applies to Users who have a customer relationship with the data controller. Pursuant to Article 65 (3) a) of the Information Act, it is not possible to register the data management in the data protection register.

6/2.  Advertising and Other Marketing Solicitation
Scope of managed data
last name, first name, email address
Purpose of data management
Solicitation for marketing purposes (eg newsletter, eDM, etc.)
Duration of data management
Until consent is withdrawn
Data management registration number
NAIH-87392/2015.
Data processor
Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
6/3. Data Management Information
Favorites
The list of favorite products can be continuously expanded. The User can delete from the list by clicking on the profile name and navigation to ‘My Favorites’. When sending a favorite product to a friend, IT Shop Ltd. does not record the name and email address of the User or their friend.
Data correction
Registration information can be changed any time under ‘User Account’. Billing and shipping information can be changed during the order process, or by contacting the Operator.
Data deletion
Since May 25, 2018, the User can request the deletion of their account under ‘My Profile’, or by email at info@laptopszalon.hu. The account will be deleted within 2 business days of the request.
Consent to marketing solicitations can be withdrawn by clicking on the link located at the bottom of the marketing email, or by email at info@laptopszalon.hu, or at the following postal address: IT Shop Ltd. 7623 Pécs, Közraktár u. 4/1.
Enforcement of claims, customer service
By email: info@laptopszalon.hu, or by mail at the following address: IT Shop Ltd. 7623 Pécs, Közraktár u. 4/1.
Complaints, questions and requests sent to customer service will be stored by IT Shop Ltd. for 6 months, then deleted - except for correspondence in cases still pending. In case of a dismissed customer complaint, the Operator is required  by law to keep the documents of the case for 5 years.
Data security
IT Shop Ltd. stores an imprint of the User’s password, which is used to verify the correctness of the password, but cannot be used to reconstruct the password itself.
Personal data is stored in secure servers under 24h survaillence at DoclerNet Hosting Ltd. (Budapest, Expo tér 5-7, 1101) on behalf of IT Shop Ltd.

 
6/4. Cookie policy
We and our partners use cookies and similar technologies on the Laptopszalon Webshop to improve and offer you a more personalized shopping experience, and to be able to show you more relevant advertisments. Below you will find more information about cookies, including what they are, how we use them, and how can you excercise your rights regarding cookies.
How do we use cookies?
Cookies are small text files that are stored on your computer or mobile device, containing unique information that allows you to be identifiable when you visit a website. A cookie is only used for the duration of your stay on the website, it can be used to measure how you are using the service. Cookies help to display and operate the important functions of the Laptopszalon Webshop and improve your customer experience.
Cookies essetial for operation
To facilitate the login process and tailor services, the system identifies the logged-in Users computer with a "session cookie", which is deleted when the browser is closed. If the User only closes the browser window, the User will remain logged in when the browser window is reopened, unless they log out of their profile.
For convenience, a browser cookie stores the product(s) in the shopping cart and the list of recently viewed items until the browser is closed, so that the contents of the cart can be accessed during the session or after logging in.
Communication cookies
The Laptopszalon Ltd. informs the visitors and users of its website that Zopim Chat function has been installed in the Laptopszalon website, functions of which can be found on the above mentioned social networking site. Please refer to the Zopim Privacy Policy. These functions also use cookies.
Cookies used to display preferred online advertisements
We use cookies to display online ads that we think may be most interesting to you when using our web store and social media. Cookies used for such purposes are often placed on our Websites by specialized organizations.
Cookies used for such purposes are often placed on our Websites by other organizations that provide us with special services. These cookies may collect information about your online behavior, such as your IP address, the website you came from, and information about your purchase history or the content of your shopping cart. This means that you can see our ads on our Websites and other organizations websites, but you can also see ads from other organizations on our Websites.
Cookies show us if you have watched one of our ads and how long you have watched it. This information will help us measure the effectiveness of our online advertising campaigns and control the number of times an ad appears to you.
Performance Cookies (Analytics)
Google Analytics cookies collect information about our visitors behavior and characteristics. This will help us make the site even more straightforward and easy to use in the future. These cookies cannot personally identify you, for example, we will not record your name and email address; the data is stored in an aggregated and anonymous form. We also only partially record your IP address so we cannot identify you.
More information about Google’s cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Control, manage and disable cookies
Browser configuration
You can change and manage your cookie settings in your browser. By default, most browsers automatically accept all cookies, which can be modified later by the user.
Use the links below for help setting up cookies:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Edge
Although you can disable or restrict cookies, please be careful, as the use of cookies is essential to the smooth running of our website, disabling them may affect the usability of the website and the functionality of certain features.
Disable anonymous Google Analytics cookies
In order to prevent Google Analytics cookies from collecting information about you, you need to install a plug-in (Google Analytics plug-in) in your browser.
You can find more information on the following links:
• Cookies may also be disabled on Googles Advertising Blocking Page: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
• Google information stored on the user’s machine can be managed at: https://www.google.com/settings/ads/preferences/
You can read more about Googles Privacy and Security here: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Learn more about cookies
For more information about cookies, visit the following websites:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Google Analytics cookies:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 
7. Data Transmitted to Third Parties
In principle only our employees have access to your data, who, through a confidentiality agreement, guarantee that it will not be disclosed to any other party. However, in some cases we may need to forward some of your data to our partners to enable the use of our webshop or to finalize orders. Please refer to the table below to find out to whom and for what reason we may forward your data.

Data processor’s name Data processor’s address Why we forward your data to them
Gyurics Consulting Kft. 7630 Pécs, Pécsváradi út 23. The company handling accounting for Laptopszalon. They receive your orders for the purpose of the financial settlement of your orders.
Mailchimp privacy@mailchimp.com Our messaging system sends system messages and marketing emails to you, with your consent. You can unsubscribe via Mailchimp (most easily in the footer of our mail).
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland You can log in though their system so you can, with additional consent, link your account with our webshop. We also provide them with cookies for marketing purposes.
Google Inc. Mountain View Kalifornia They receive analytical and marketing data through our cookies. The handling of these is described in the section above.
Express One Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa utca 12. Your package is delivered to your house with to the help of our delivery partner.
Magyar Posta Csomaglogisztika Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Your package is delivered to your house with to the help of our delivery partner.
Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. We will forward your email address to them after a purchase so that you can evaluate your order anonymously.
Magyar Cetelem Zrt. 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. In case of an online loan application, we will provide them with your order ID, your chosen installment plan and the grand total of your purchase. All other details must be provided by you on their dedicated interface.
     
 

 
8. Legal Remedy
The data subject may lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c., Postal address: 1530 Budapest, Pf. 5, tel. +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) or file a lawsuit in the regional court of their place of residence.

If you have any questions regarding your data, please do not hesitate to contact us at info@laptopszalon.huand we will certainly be able to assist you with any questions you may have.
 
9. Adroll
We use the services of AdRoll Advertising Limited (Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland) to optimize visitor ads.
Our website uses the "retargeting" and "prospecting" features of AdRoll. As part of this, AdRoll will serve targeted ads based on your browsing data. This means that after you visit our webstore Laptopszalon, AdRoll will later, when you browse the Internet, place targeted ads based on your behavior on Laptopszalon.
When you visit our (Laptopszalon) website, AdRoll sets a cookie on your browser. Everything we have said so far about cookies (see above) applies to these cookies as well. AdRoll uses the information stored to show you Laptopszalon ads based on your browsing behavior.
EN_en / Version 2.0 / 18.05.2018 14 AdRoll collects the following types of information and uses this information for the purposes set out below:
• Your activity on our website, such as your surfing behavior, which pages you visit and which items behavior behavior you add to your online shopping cart;
• Device and browser information such as your devices IP address, cookie string information, and in the case of a mobile device, the type of device you are using and your device ID (eg Apple IDFA / Android Advertising ID);
 • Data related to the online advertisements shown to you, e.g. where and how often we placed an ad and whether you responded to it;
• Partner information in the field of digital advertising, such as anonymous advertising client IDs, your client ID, or an unreadable version of your email address;
• AdRoll uses this information to help advertiser clients optimize their ads for you. AdRoll also uses the data to run, improve and extend its own services.
Under certain circumstances, AdRoll may transfer information to other countries within the European Economic Area. At the same time, AdRoll will take the necessary steps to maintain an adequate level of privacy. For example, if AdRoll sends your data to the United States, it will take further action, such as entering into EU-compatible data transfer agreements with the data importer, if necessary.
By changing your browser settings, you can block targeted ads by or on behalf of AdRoll. In addition, you can prevent cookies from collecting data about your use of the Internet and processing that data by AdRoll by disabling AdRoll cookies, which you can do as follows:
• Click on the blue mark that usually appears in the corner of ads placed by AdRoll, or
• Click here: https://app.adroll.com/optout/safari.
If you delete cookies on your device, you will need to disable them the next time you use the device. If you use multiple browsers or devices, you must use this "block" feature on each browser and device.
The use of AdRoll is subject to Article 6 (1) (a) of the General Data Protection Regulation, subject to your prior consent, and also to Article 6 (1) (f) of the General Data Protection Regulation, In this case, the Laptop Salon has a legitimate interest in managing the data.
We will only process your information as long as it is needed for the purpose for which it was collected.
For more privacy information about AdRoll, visit https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy.